Aktualności

Wakacyjne drogi …

Inspektor pracy Bogdan Drzastwa odwiedzając w czasie urlopu swoje rodzinne strony, złożył w imieniu Koleżanek i Kolegów ze Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, wiązankę kwiatów na grobie Śp. Romana Giedrojcia – Głównego Inspektora Pracy w latach 2016-2017.