Kontakt

„Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy

Przedstawiciele komisji okręgowych:

BIAŁYSTOK
Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OIP w Białymstoku
Radosław Olkowski
radek.olkowski@solidarnoscpip.org.pl
BYDGOSZCZ
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy OIP w Bydgoszczy
Marcin Spychała
marcin.spychala@solidarnoscpip.org.pl
GDAŃSK
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OIP w Gdańsku
Marcin Ląkocy
marcin.lakocy@solidarnoscpip.org.pl
KATOWICE
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OIP w Katowicach
Katarzyna Bzdura
katarzyna.bzdura@solidarnoscpip.org.pl
KIELCE
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w OIP w Kielcach
Tomasz Barański
tomasz.baranski@solidarnoscpip.org.pl
LUBLIN
Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OIP w Lublinie
Tomasz Abramczyk
tomasz.abramczyk@solidarnoscpip.org.pl
ŁÓDŹ
Przewodnicząca Komisji zakładowej przy OIP w Łodzi
Lidia Marciniak
lidia.marciniak@solidarnoscpip.org.pl
KRAKÓW
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy Oddziale w Nowy Sączu
Anna Markowicz – Brymora
anna.markowiczbrymora@solidarnoscpip.org.pl
OLSZTYN
Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Olsztynie
Piotr Smoliński
piotr.smolinski@solidarnoscpip.org.pl
POZNAŃ
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w OIP w Poznaniu
Piotr Pietrzak
piotr.pietrzak@solidarnoscpip.org.pl
RZESZÓW
Przewodniczący Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność ” przy OIP w Rzeszowie
Tomasz Pietrucha
tomasz.pietrucha@solidarnoscpip.org.pl
SZCZECIN
Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Szczecinie
Mariusz Uziębło
mariusz.uzieblo@solidarnoscpip.org.pl
WARSZAWA
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Warszawie
Radosław Puła
radoslaw.pula@solidarnoscpip.org.pl
WARSZAWA – GIP
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Głównym Inspektoracie Pracy
Joanna Płochocka
joanna.plochocka@solidarnoscpip.org.pl
WROCŁAW
Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowe NSZZ “Solidarność” przy OIP w Wrocławiu
Dariusz Klimecki
dariusz.klimecki@solidarnoscpip.org.pl
ZIELONA GÓRA
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Zielonej Górze
Katarzyna Blask
katarzyna.blask@solidarnoscpip.org.pl

Adres do korespondencji:

Przewodnicząca MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP
Katarzyna Bzdura
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice