Co związek daje pracownikom?

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:  

 1. zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
 2. zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 3. sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
 5. ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności;
 6. przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;
 7. uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 8. ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej;
 9. reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 10. kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia. 

Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe; 

 • rzadziej naruszane są prawa pracowników;
 • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
 • pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
 • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
 2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
 5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

Dołącz do nas!

Tekst pochodzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/twoje-prawa-i-pieniadze/twoje-prawa/prawo-w-pracy/zwiazek-w-pracy/co-zwiazek-daje-pracownikom