Rafał Adamczyk Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia PP 4