Aktualności Sprawy organizacyjne

Ostatnia droga Andrzeja Kwalińskiego

Ostatnie pożegnanie Głównego Inspektora Pracy

W dniu 12 stycznia br. w Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odprawiona została msza żałobna za zmarłego Głównego Inspektora Pracy – Andrzeja Kwalińskiego. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.

Śp. Andrzej Kwaliński był członkiem związku zawodowego NSZZ „Solidarność” działającego przy Państwowej Inspekcji Pracy. Obejmując Urząd śp. Andrzej Kwaliński za swój cel i misję obrał pomoc pracownikowi w środowisku pracy, ponieważ uważał, że to pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy. Za swoją wieloletnią służbę na rzecz poprawy warunków pracy dla osób wykonujących pracę zarobkową, Prezydent RP Andrzej Duda pośmiertnie nadał śp. Andrzejowi Kwalińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent RP Andrzej Duda pośmiertnie nadał śp. Andrzejowi Kwalińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Prezydent RP Andrzej Duda pośmiertnie nadał śp. Andrzejowi Kwalińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W przemówieniu pożegnalnym Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy przypomniał sylwetkę zmarłego, który zawodowo związany był z Państwową Inspekcją Pracy od ponad 35 lat. W Urzędzie śp. Andrzej Kwaliński został zatrudniony 1 marca 1985 r. początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w Oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r., z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości Oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną Państwa, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

W okresie ponad 35-letniego zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy zdobył ogromne doświadczenie zawodowe, stale doskonaląc warsztat inspektora pracy oraz awansując na wyższe stanowiska. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 r. ponownie kierował Inspektoratem Pracy w Warszawie. 23 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

W imieniu rodziny, śp. Andrzeja Kwalińskiego pożegnał Jego syn Paweł. W imieniu Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, w ostatnim pożegnaniu Głównego Inspektora Pracy udział wzięła Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, partnerzy społeczni, kierownictwo i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.
W imieniu Członków Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” działającego przy Państwowej Inspekcji Pracy wieniec złożył przewodniczący – Tomasz Abramczyk.

W dniu 19 kwietnia br. o godzinie 18:00 w Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, odprawiona zostanie msza święta zamówiona za duszę zmarłego przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmarły spoczął na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Radomiu.

Ostatnia droga Andrzeja Kwalińskiego

Żegnaj Szefie – Drogi Kolego…

Andrzej Kwaliński
Andrzej Kwaliński
Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku