Aktualności Sprawy organizacyjne

Andrzej Kwaliński nie żyje

Dziś 8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy, ceniony szef i kolega.

Z Państwową Inspekcją Pracy związany był zawodowo przez 36 lat. Przeszedł w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansując przy tym na coraz wyższe stanowiska. 23 listopada 2017 r. objął funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Andrzej Kwaliński
Andrzej Kwaliński

Kim był Andrzej Kwaliński

Andrzej Kwaliński urodzony w 1954 r. legitymował się wyższym wykształceniem w zakresie elektrotechniki i elektroenergetyki, w 1983 r. ukończył Politechnikę Świętokrzyską i uzyskał tytuł inżyniera elektryka.

Jego ogólny staż pracy wynosi 45 lat, a od 35 lat był związany zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy. W Urzędzie został zatrudniony 1 marca 1985 r. początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w Oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r., z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości Oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną Państwa, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

W okresie ponad 35-letniego zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy zdobył ogromne doświadczenie zawodowe, stale doskonaląc warsztat inspektora pracy oraz awansując na wyższe stanowiska. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 ponownie kierował  Inspektoratem Pracy w Warszawie. 23 listopada 2017 został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Andrzej Kwaliński
Andrzej Kwaliński

Źródło informacji: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/kierownictwo/85027,andrzej-kwalinski-glowny-inspektor-pracy.html

Nekrolog

Poniżej nekrolog do druku:

Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku