Aktualności Sprawy organizacyjne Wynagrodzenie

Dodatki motywacyjne

W związku z ogłoszeniem w dniu 7 marca 2022 r. zmodyfikowanych Kryteriów i zasad przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, informujemy że organizacja NSZZ „Solidarność” przy PIP uczestniczyła w procesie opiniowania przedmiotowych kryteriów.

Prezydium MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP, przeprowadziło w trybie nagłym intensywne konsultacje w zakresie wyrażenia opinii co do przedmiotowych kryteriów. Uwagi w zakresie merytorycznym zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Pracy.

Ponadto, Prezydium MKK wystąpiło o udzielenie informacji o wysokości przyznawanych dodatków w poszczególnych grupach zawodowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Szczegółowe informacje zostały w tym zakresie przekazane KZ/OZ/MOZ NSZZ „Solidarność”.