Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Aktualności Sprawy organizacyjne

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą …

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą … te słowa słynnego księdza Jana Twardowskiego, pojawiają się zawsze kiedy wspominamy zmarłych, szczególnie bliskich naszemu sercu …

Listopadowa zaduma …

Dzień Wszystkich Świętych i obchodzone następnego dnia Zaduszki, to uroczystości ku czci wszystkich świętych oraz wszystkich zmarłych. Są to chwile zadumy, refleksji i wspomnień.
W tych szczególnych dniach udajemy się na cmentarze i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze, wierząc, że już cieszą się oni wieczną chwałą.
My również pamiętamy o osobach, które odeszły z naszego grona, odwiedzając ich groby.

Nagrobek Andrzeja Kwalińskiego, byłego Głównego Inspektora Pracy,
Nagrobek Andrzeja Kwalińskiego, byłego Głównego Inspektora Pracy,


W imieniu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy kwiaty na grobie Andrzeja Kwalińskiego, byłego Głównego Inspektora Pracy złożył Tomasz Abramczyk, Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP.

Tomasz Abramczyk przy grobie Andrzeja Kwalińskiego, byłego Głównego Inspektora Pracy
Tomasz Abramczyk przy grobie Andrzeja Kwalińskiego, byłego Głównego Inspektora Pracy


Pamiętając o Romanie Giedrojciu, byłym Głównym Inspektorze Pracy w imieniu MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP kwiaty na jego grobie złożył Tadeusz Jureń, Wiceprzewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP.

Tadeusz Jureń przy grobie Romana Giedrojcia, byłego Głównego Inspektora Pracy.
Tadeusz Jureń przy grobie Romana Giedrojcia, byłego Głównego Inspektora Pracy.

Śpieszmy się kochać ludzi …

Zatrzymajmy się w tym naszym codziennym pędzie choć na krótki czas, wyciszmy i pomyślmy, pokontemplujmy chwilę z kilkoma cytatami…


„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
(ks. Jan Twardowski)


„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
(Paulo Coelho)


„Śmierć nie jest wrogiem życia. Ten kto umiera ustępuje miejsca drugim”
(ks. Jan Twardowski)


„Nie bądź pewny, że masz czas bo pewność niepewna…”
(ks. Jan Twardowski)


„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
(Albert Einstein).