Historia Sprawy organizacyjne Zastanów się

Czy Solidarność znaczy wolność?

Solidarność znaczy wolność – tak było ponad 40 lat temu – 17 sierpnia 1980 – podczas wydarzeń sierpniowych. Czy postulaty wypisane w słynnych 21 tezach nie są nadal aktualne?

21 postulatów NSZZ Solidarność

Pamiętasz słynne 21 postulatów MKS? Pozwól, że kilka z nich przypomnę – żądano w nich między innymi:

  • Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
  • Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
  • Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
  • Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
  • Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
  • Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej
  • Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
  • Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
  • Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
  • Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
Czy Solidarność znaczy wolność? By Stanisław Szukalski - http://ecs.gda.pl/, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42202011
Czy Solidarność znaczy wolność? By Stanisław Szukalski – http://ecs.gda.pl/, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42202011

Solidarność znaczy wolność

W to, że Solidarność znaczy wolność wierzyli ludzie podczas strajków Solidarności które trwały pamiętnego lata 1980 roku.

Zobacz dziś – czy obecnie większość z nich – tych co wypisałem nie pasuje do dzisiejszych czasów?

Czy historia zatoczyła koło?

Co się stało z ideałami Solidarności która przecież kilka lat później wygrała wybory i jest teoretycznie u władzy do dzisiaj, że postulaty są nadal aktualne?

Pomyśl dziś.

Pokaż ten artykuł koleżance, koledze.

Porozmawiajcie o tym razem.

Zdjęcie główne: By Krzysztof Korczyński - http://ecs.gda.pl, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42198676