Aktualności Historia

Złożenie kwiatów na grobie śp. Romana Giedrojcia

W dniu imienin i urodzin śp. Romana Giedrojcia koledzy ze Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” i Przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, działającej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach złożyli wieńce i zapalili znicze na Jego grobie.

Za pamięć o mężu telefonicznie podziękowała Pani Ewa Giedrojć, żona śp. Romana Giedrojcia – Głównego Inspektora Pracy w latach 2016-2017, która nie mogła uczestniczyć osobiście w złożeniu kwiatów na grobie męża, z uwagi na powikłania po przebytej chorobie COVID-19.

Marcin Ląkocy
Marcin Ląkocy - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Gdańsku