Podsumowanie miesiąca Styczeń 2022
Aktualności

Podsumowanie miesiąca – styczeń 2022

Miesiąc styczeń 2022 to przede wszystkim wprowadzenie „Nowego Ładu” sztandarowego projektu obecnego rządu, ostatnich miesięcy. Wydarzyło się też wiele innych rzeczy. Zapraszam do tradycyjnego już podsumowania miesiąca.

Ład, który wymaga uporządkowania

Z jednej strony wysoka inflacja, z drugiej zmiany w systemie podatkowym pod nazwą „Polski Ład”, pogłębiają obawy o stan naszych domowych budżetów. Ta, jak zapowiadał rząd, największa reforma obniżająca podatki i tworząca solidarny system podatkowy, jest naprędce naprawiana.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/lad-ktory-wymaga-uporzadkowania/

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w terminie do 31 marca 2022 r. każda Organizacja Zakładowa/ Międzyzakładowa lub Podzakładowa zobowiązana jest złożyć zeznanie CIT-8 za 2021 rok do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Zeznanie podatkowe można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,802,rozliczenie-z-urzedem-skarbowym

Ulga dla tzw. klasy średniej

Od stycznia 2022 roku niektórzy pracownicy w ramach zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej, odliczanej od dochodu, by zamortyzować wzrost obciążeń przez zmianę w rozliczaniu składki zdrowotnej. Ma ona być swego rodzaju rekompensatą dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy ze względu na wysokość uzyskanych dochodów straciliby w 2022 roku na zmianach podatkowych.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,798,ulga-dla-tzw-klasy-sredniej

„Solidarność” o prezydenckim projekcie emerytur stażowych – to pusty akt

Jako spóźnioną próbę realizacji porozumienia z „Solidarnością” Prezydium KK oceniło prezydencki projekt wprowadzenia „emerytur stażowych”, który trafił do Sejmu. W swojej negatywnej opinii do projektu Związek stwierdził – „szkoda, że nastąpiła ona dopiero po rozpoczęciu procedowania w Sejmie RP” obywatelskiego projektu „Solidarności” w tej sprawie.

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2022/01/18/solidarnosc-o-prezydenckim-projekcie-emerytur-stazowych-to-pusty-akt/

Listonosze: podniesienie „kilometrówki” pilnie konieczne

Czy pracujący na rzecz państwa polskiego i używając do tego prywatnego samochodu ma dopłacać do narzędzi pracy? Tak, o ile jest listonoszem lub leśnikiem. Stawki za przejechany kilometr nie zmieniły się od 14 lat.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/listonosze-podniesienie-kilometrowki-pilnie-konieczne/

Zmiany w handlu. Kto pohandluje w niedzielę?

W Polsce obowiązuje ograniczenie handlu w niedziele. Nie zakaz bo są jednak wyjątki od reguły. Ustawa ograniczająca handel niedzielny została od 1 lutego br. uszczelniona. Czy wyjątek „pocztowy” straci swe znaczenie?

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-handlu-kto-pohandluje-w-niedziele/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Pierwsze opublikowane dane.

Jest nas 38 179 800 – wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny uzyskanych na podstawie ostatniego spisu powszechnego.

48,5 proc. populacji to mężczyźni, a 51,5 proc. – kobiety. Liczba mieszkań to z kolei 15,2 miliona. W porównaniu do spisu z 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się o blisko 1 procent, natomiast liczba mieszkań wzrosła o blisko 13 proc.

Więcej na stronie: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-pierwsze-opublikowane-dane/

47,8 tysiąca zarejestrowanych bezrobotnych

Według stanu na 31 grudnia 2021 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 47,8 tysiąca i jest to o 1 tys. (2,1 proc.) mniej niż przed miesiącem i o 8,4 tysiąca (15 proc.) mniej niż rok temu. Dane podał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/478-tysiaca-zarejestrowanych-bezrobotnych/

ZUS ostrzega przed oszustami

ZUS ostrzega przed oszustami wykorzystujący tzw. Spoofing i zapewnia, że konsultanci infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czy też zmiany numerów telefonów używanych w komunikacji z bankami.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/zus-ostrzega-przed-oszustami/

Nic o nas bez nas

Dalsze procedowanie i wprowadzanie zmian w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19 z pominięciem i bez konsultacji partnerów społecznych, jest kolejnym z licznych przypadków ignorowania przez rząd obowiązku prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego. W tym przypadku można mówić o recydywie polskiego rządu – czytamy we wspólnym stanowisku reprezentatywnych central związkowych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/nic-o-nas-bez-nas-2/

Uber i inni

„Chcemy, aby gospodarka platformowa kwitła. Ale musimy upewnić się, że przestrzega standardów pracy i praw socjalnych, które zostały ustanowione w UE. Jeśli ludzie tracą prawa socjalne, do których są uprawnieni, istnieje potrzeba działania”.- powiedział komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicholas Schmit.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/uber-i-inni/

Pół miliona zezwoleń na pracę

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, według wstępnych szacunków, w 2021 roku wydano 502,3 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. To o 22 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy było ich prawie 411,7 tys. W ub.r. nastąpił też wzrost o 13,3 proc. względem 2019 roku. Wówczas takich przypadków odnotowano blisko 443,3 tys. Tak wynika z danych uzyskanych z systemu analityczno-raportowego CeSAR.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/pol-miliona-zezwolen-na-prace/

ROP – wzmocnić inspekcję pracy

Rada Ochrony Pracy, przyjmując program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 oraz lata 2022-2024, zaleciła m.in. zwrócenie uwagi na spadającą z roku na rok liczbę planowanych kontroli i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/rop-wzmocnic-inspekcje-pracy/

Prezydium KK negatywnie o zmianach do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br. negatywnie zaopiniowało poselski projekt Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=32100

Odliczenia od dochodu za 2022 r. składek związkowych

W związku z pojawiającymi się pytaniami o odliczenia od dochodu składek związkowych wyjaśniamy, że tzw. Polski Ład wprowadził prawo do takiego odliczenia.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=32092

Zamiast podwyżek – zwolnienia grupowe

Związkowcy zamiast oczekiwanego pisemnego projektu porozumienia, które mogłoby doprowadzić do zakończenia strajku, otrzymali… pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,806,zamiast-podwyzek-zwolnienia-grupowe

Pracodawcy z przestrzenią na podwyżki

Ciekawe wnioski płyną z danych ekonomicznych polskich firm. Zaprezentowane przez GUS, pod koniec ubiegłego roku dane pierwszego półrocza 2021 roku oznaczają, że ten okres, z punktu widzenia przedsiębiorcy, był najlepszym w całym XXI wieku.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,800,pracodawcy-z-przestrzenia-na-podwyzki

Nikt nie zyskuje na Polskim Ładzie. Naprawdę?

„Czytając komentarze »nikt nie zyskuje« przygotowaliśmy analizę, by zobrazować, że duże grupy osób wciąż mają niskie wynagrodzenie z umów o pracę – na przykład 50 proc. Polaków poniżej 4.5 tys. zł brutto” – napisał w sieci szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Opublikował więc tabelę pokazującą dokładnie, kto ile zyska; zaapelował, by politycy opozycji wyszli poza swoje bańki informacyjne i zobaczyli, jak żyją zwykli Polacy.50% Polaków z umową o pracę ma wynagrodzenie <4.5 tys. brutto.

Więcej na ten temat: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/nikt-nie-zyskuje-na-polskim-ladzie-naprawde/

Rząd obiecuje poprawę. Prace nad realizacją umowy mają nabrać tempa

Przyspieszenie prac nad wdrażaniem kluczowych zapisów umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego oraz dołączenie przedstawicieli strony związkowej do udziału w procesie notyfikacji umowy w Unii Europejskiej. To jedne z najważniejszych ustaleń, jakie zapadły 24 stycznia podczas spotkania reprezentantów związków zawodowych z przedstawicielami rządu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/rzad-obiecuje-poprawe-prace-nad-realizacja-umowy-maja-nabrac-tempa/

Kolejna odsłona programu „Czyste Powietrze”

69 tys. zł – to maksymalna kwota dofinansowania, jaką osoby o najniższych dochodach, mogą otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zwiększenie poziomu dofinansowania dla najmniej zamożnych to nie jedyna zmiana w programie, obowiązująca od 25 stycznia tego roku.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/kolejna-odslona-programu-czyste-powietrze/

Nie stać cię na elektryczne auto? Nie wjedziesz do centrum miasta

Zgodnie z nowymi przepisami każda gmina w Polsce może wyznaczyć na swoim terenie tzw. strefy czystego transportu, do których zakaz wjazdu będą miały samochody benzynowe, diesle, a nawet hybrydy. Oczywiście wszystko to w imię walki ze zmianami klimatu.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/nie-stac-cie-na-elektryczne-auto-nie-wjedziesz-do-centrum-miasta/

Dominik Kolorz: Surowce, głupcy!

Koszt unijnej polityki klimatycznej stanowi obecnie dwie trzecie ceny energii w Polsce. To nie są szacunki związkowców, ale twarde dane. Twarde dane pokazują też to, że wynikający z polityki klimatycznej UE skokowy wzrost ceny energii i gazu jest głównym powodem szalejącej inflacji.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/dominik-kolorz-surowce-glupcy/

Przerwy w dostawie prądu, czyli powrót blackoutów

Tak to zapamiętałem. W każdym domu czy mieszkaniu obowiązkowo w miejscu łatwo dostępnym, takim „na wyciągnięcie ręki”, leżały świece lub choćby jedna świeczka i zapałki. Zapobiegliwi mieli też latarki ręczne, zasilane tzw. „bateriami płaskimi”. „Oni” prąd mogli wyłączyć w każdej chwili. Słychać było tylko złowrogie „cyk” i zapadała ciemność. Chwilowa. Zapałki, zapalniczki szły w ruch. W oknach sąsiadów zaczynały majaczyć rachityczne światełka, co oznaczało, że to nie jest zwykłe „wywalenie korków”, lecz grubsza sprawa. Wszystkim wyłączyli. Wydaje mi się, że najczęściej było to piątkowe lub sobotnie, zimowe popołudnie.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/przerwy-w-dostawie-pradu-czyli-powrot-blackoutow/

Negocjacje płacowe – Kazimierz Pasternak

Kolejny w tym roku ustawowy wzrost płacy minimalnej, uwzględniając lata minione, nie może być powodem blokowania wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2022 roku otrzymujących kwoty wyższe od minimalnych. A tego rodzaju sytuacje występują od wielu lat. Sygnalizują to związkowi negocjatorzy z NSZZ „Solidarność”.

Więcej na ten temat: https://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/tygodnik/tygodnik_solidarnosc_swietokrzyska_nr_4__1325__z_dn__25_stycznia_2022r/4820,negocjacje_placowe_-_kazimierz_pasternak.html

IBIS – czyli Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności – Gdańsk

Warto zajrzeć na biuletyny przygotowywane przez gdańską Solidarność można pobrać, wydrukować i zamieścić w Twojej gablocie związkowej: https://solidarnosc.gda.pl/biuletyn/

Prasa związkowa – Kurier Mazowsza

Do pobrania pod adresem: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?cat=3

Infoserwis – Solidarność Rzeszów

Infoserwis jest wydawany raz na dwa miesiące – dostępny jest pod adresem: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/aktualnosci/infoserwis/

Materiały Video opublikowane w tym miesiącu:

Warto zajrzeć też na ten kanał gdzie przedstawione są sylwetki ludzi Solidarności:

https://www.youtube.com/channel/UCoTd2lCe5ui4f3khKoe6aeg