dr Konrad Adamczyk Radca w Sekcji Prewencji i Promocji Koordynator działań w zakresie SIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Komisja zakładowa przy OIP w Łodzi