Konrad Adamczyk - Komisja zakładowa przy OIP w Łodzi