Dariusz Kistela pracuje w Sekcji Prawnej Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy członek NSZZ “Solidarność” przy OIP w Bydgoszczy kontakt e-mail: dariusz.kistela@solidarnoscpip.org.pl