Aktualności

Spotkanie przedstawicieli MKK NSZZ „Solidarność” w Głównym Inspektoracie Pracy

W dniu 29 września br. Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” w PIP Tomasz Abramczyk w imieniu prezydium oraz wszystkich Członków związku zawodowego, podziękował za współpracę byłemu Głównemu Inspektorowi Pracy Wiesławowi Łyszczkowi. W trakcie spotkania powitano obejmującego Urząd Głównego Inspektora Pracy – Andrzeja Kwalińskiego. W krótkim przemówieniu nowo powołany Główny Inspektor Pracy zwrócił szczególną uwagę na zapewnienie Inspektorom Pracy bezpiecznych warunków pracy, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w dobie pandemii koronawirusa oraz przypomniał, iż misją Państwowej Inspekcji Pracy jest pomoc pracownikowi.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego Danuta Koradecka .

Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku