Grzegorz Kudliński, starszy inspektor pracy specjalista, OIP Poznań