Podsumowanie miesiąca Luty 2022
Aktualności

Podsumowanie miesiąca – luty 2022

Luty 2022 roku to miesiąc w którym coraz więcej było niepokojów związanych z „Polskim Ładem”, ale też pod koniec miesiąca wybuchła wojna Ukraińsko – Rosyjska.

Henryk Nakonieczny podczas RDS: Nie należy zatrzymywać Polskiego Ładu

Nie uważam, żeby należało zatrzymać wprowadzanie reformy systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu – powiedział członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny podczas dzisiejszego plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Jego zdaniem reforma zaczyna odwracać dotychczasowy degresywny system podatkowy i jest krokiem w kierunku postulowanego przez Solidarność systemu progresywnego.

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2022/02/17/henryk-nakonieczny-podczas-rds-nie-nalezy-zatrzymywac-polskiego-ladu/

Potrzebny jest mąż stanu, a nie tzw. pożyteczny idiota

Bomby, które dzisiaj spadają na Kijów i inne ukraińskie miasta, zostały wyprodukowane za pieniądze ze sprzedaży Europie surowców energetycznych. Unijna polityka klimatyczno-energetyczna sfinansowała rosyjską inwazję na Ukrainę – ocenia śląsko-dąbrowska „Solidarność”. W stanowisku przyjętym 25 lutego związkowcy domagają się natychmiastowej dymisji Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za tzw. Europejski Zielony Ład.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/potrzebny-jest-maz-stanu-a-nie-pozyteczny-idiota/

„Solidarność” domaga się wykluczenia rosyjskich związków zawodowych

NSZZ „Solidarność” zwróciła się do europejskich i światowych związków zawodowych o wykluczenie Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji z MKZZ. Jest to reakcja na bezprecedensowe poparcie Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji dla rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-domaga-sie-wykluczenia-rosyjskich-zwiazkow-zawodowych/

Praca zdalna będzie wpisana do przepisów

Praca zdalna jest potrzebna, dlatego pracujemy nad wpisaniem jej do Kodeksu pracy. Istnieje szansa, że nowe przepisy będą wprowadzone jeszcze w tym półroczu – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/praca-zdalna-bedzie-wpisana-do-przepisow/

Szkolenia dają wiedzę, ale i pewność siebie

W lutym odbyły się kolejne dwa szkolenia w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”, który prowadzony jest przez Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a dofinansowany z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/szkolenia-daja-wiedze-ale-i-pewnosc-siebie/

Nowelizacja Kodeksu pracy szansą dla związków zawodowych?

Konsultowanie wypowiedzeń umów terminowych, procedury w sprawie sygnalistów, pracy zdalnej, jeśli do tych zmian w Kodeksie pracy oraz innych aktach prawnych dojdzie, może to być szansa dla związków zawodowych na rozwój.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/nowelizacja-kodeksu-pracy-szansa-dla-zwiazkow-zawodowych/

Korzyści i ryzyka unijnej strategii

Podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego dyskutowano nad przyjęciem stanowiska strony pracowników i pracodawców sprawie oceny wpływu społecznego i gospodarczego wprowadzenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/korzysci-i-ryzyka-unijnej-strategii/

Przedstawiciele korporacji skazani

23 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział Karny działając z wniosku Państwowej Inspekcji Pracy wydał wyrok w którym stwierdził rażące naruszenie prawa pracy i ukarał przedstawicieli (kadrową biura w Krakowie) światowej korporacji Genpact karą 15 tys. zł grzywny.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.krakow.pl/?q=node/2389

Rząd znosi niemal wszystkie obostrzenia

Znosimy większość obostrzeń, zostawiamy tylko te najbardziej konieczne – zapowiedział Premier RP Mateusz Morawiecki. Zmiany wejdą w życie od 1 marca. Zniesione zostaną wszystkie obostrzenia, z wyjątkiem izolacji i kwarantanny dla domowników, kwarantanny przyjazdowej i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Przywrócony zostaje też normalny tryb pracy urzędów.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,815,rzad-znosi-niemal-wszystkie-obostrzenia

Emerytury i renty wyższe o 7%

Od 1 marca 2022 r. ZUS podwyższy emerytury i renty o 7 proc. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają również  tzw. trzynastki.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,813,emerytury-i-renty-wyzsze-o-7

Bieżąca sytuacja na rynku pracy – według GUS

Podwyżki płac mają na celu utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń. Inflacja jest rekordowo wysoka. Wynagrodzenia również rosną, jednak wzrost wynagrodzeń utrzymuje ich realną wartość.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,814,biezaca-sytuacja-na-rynku-pracy-wedlug-gus

Członkowie Solidarności mogą już służyć w WOT

Po naciskach Solidarności Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło dyskryminujący zapis w ustawie o obronie ojczyzny, który ograniczał członkom związków zawodowych służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zmiana jednoznacznie rozstrzyga, że związkowcy mogą bez ograniczeń służyć w tych niezwykle ważnych dla naszego bezpieczeństwa jednostkach.

Solidarność emerytów i rencistów: Obawiamy się, co będzie po tarczach osłonowych

Długo odwlekane spotkanie Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej doszło wreszcie do skutku, ale było owocne – ocenia Dariusz Kucharski, przewodniczący Sekretariatu. – Poruszyliśmy najważniejsze dla naszego środowiska problemy, na które rząd odpowie na piśmie.

Więcej na ten temat: https://www.tysol.pl/a79220-Solidarnosc-emerytow-i-rencistow-Obawiamy-sie-co-bedzie-po-tarczach-oslonowych

Wymarzone ferie tylko dla nielicznych

Przeszło pół miliona uczniów z województwa śląskiego rozpoczyna od 14 lutego dwutygodniową przerwę w nauce. Niestety, podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowana większość z nich spędzi ten czas w domu. Ze zorganizowanych form wypoczynku skorzysta zaledwie ok. 6 proc. dzieci.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/wymarzone-ferie-tylko-dla-nielicznych/

Który mądry wrzeszczał, żeby politycy wzięli się do roboty?

Wydawało nam się, że widmo wojny u naszych granic zmusi polityków, żeby choć na chwilę zaczęli się zachowywać jak poważni ludzie. Źle nam się wydawało.

Więcej na ten temat:

Dominik Kolorz: Polityka klimatyczno-energetyczna wymaga gruntownej przebudowy

Wkrótce minie 9 miesięcy od podpisania umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i całego naszego regionu, Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Tymczasem idzie jak po grudzie. Dalej nie ma wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia polskiego górnictwa. Wciąż czekamy też na ustawę o Funduszu Transformacji Śląska. Nie ma spotkań z przedstawicielami gmin górniczych czy pracodawcami funkcjonującymi na terenach górniczych.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/polityka-klimatyczno-energetyczna-wymaga-gruntownej-przebudowy/

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Lublin 2022

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Komuniści tępili Żołnierzy Wyklętych z wielką bezwzględnością; uruchomili machinę propagandową dążącą do przedstawienia walczących o wolność Polski jako bandytów, 'zaplute karły reakcji”, wrogów Polski Ludowej.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/narodowy_dzien_pamieci_zolnierzy_wykletych_lublin_2022,5,1942.html

Trudna sytuacja w oświacie

7 lutego 2022 r., w systemie hybrydowym, odbyło się zebranie Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącymi organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Po przedstawieniu przez przewodniczącą sekcji Wiesławę Stec oraz członków prezydium  sprawozdania z działalności między zebraniami, dominującym  tematem obrad był brak porozumienia w trwających już od dawna negocjacjach  NSZZ „Solidarność” z Rządem RP.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/trudna_sytuacja_w_oswiacie,5,1939.html

Świdnickie Spacery – pamiętamy!

40 lat temu świdniczanie sprzeciwiali się komunistycznemu reżimowi, wychodząc na spacery, przypinając w klapy płaszczy i kurtek oporniki oraz wystawiając w oknach odbiorniki telewizyjne. Dzisiaj mieszkańcy naszego miasta przypomnieli, jak ważny był ten pokojowy protest z 1982 roku i uhonorowali jego uczestników.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/swidnickie_spacery_____pamietamy_,5,1936.html

O bierności zawodowej – Waldemar Bartosz

Poszczególne rządy różnych krajów ogłaszają zakończenie pandemii. Podobnie i nasz rząd, choć nieśmiało, to jednak przygotował nas na zakończenie utrudnień związanych z ochroną przed covid-19. W związku z tym można się przyjrzeć i zobaczyć jak wygląda gospodarka i rynek pracy po tym covidowym nieszczęściu. Według danych podanych przez Eurostat zajmujemy bardzo dobre miejsce jeśli chodzi o bezrobocie, jesteśmy na trzecim miejscu (3% bezrobotnych wg metody UE) po Czechach (2,2%) i Holandii (2,7%).

Więcej na ten temat: https://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/tygodnik/tygodnik_solidarnosc_swietokrzyska_nr_8__1329__z_dn__22_lutego_2022r/4852,o_biernosci_zawodowej_-_waldemar_bartosz.html

Związkowa pomoc prawna – Kazimierz Pasternak

Wszyscy zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” mają zapewnioną pomoc prawną. Problem w tym, aby chcieć z niej w porę skorzystać.

Więcej na ten temat: https://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/pl/tygodnik/tygodnik_solidarnosc_swietokrzyska_nr_8__1329__z_dn__22_lutego_2022r/4854,zwiazkowa_pomoc_prawna_-_kazimierz_pasternak.html

IBIS – czyli Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności – Gdańsk

Warto zajrzeć na biuletyny przygotowywane przez gdańską Solidarność można pobrać, wydrukować i zamieścić w Twojej gablocie związkowej: https://solidarnosc.gda.pl/biuletyn/

Prasa związkowa – Kurier Mazowsza

Do pobrania pod adresem: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?cat=3

Infoserwis – Solidarność Rzeszów

Infoserwis jest wydawany raz na dwa miesiące – dostępny jest pod adresem: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/aktualnosci/infoserwis/

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Materiały Video opublikowane w tym miesiącu: