Franciszek Piotrowski - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Warszawie