2022 lipiec - Podsumowanie miesiąca
Aktualności

Lipiec 2022 – Podsumowanie miesiąca

Lipiec 2022 – podsumowanie miesiąca – ten miesiąc to dalszy ciąg wojny u naszych sąsiadów, braki cukru i węgla, szalejąca inflacja, coraz większa drożyzna, ale też wakacje, urlopy …

Piotr Duda z wizytą na Ukrainie

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda udał się z wizytą na Ukrainę. W Kijowie podpisał memorandum o współpracy Solidarności z Konfederacją Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy. Piotr Duda odwiedził również tereny mocno dotknięte i zniszczone wojną w obwodzie czernichowskim. – Jesteśmy tu po to by pokazać solidarność – powiedział przewodniczący. Jak dotąd Solidarność jest jedynym związkiem zawodowym, który przybył ze wsparciem bezpośrednio na Ukrainę!

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2022/07/08/piotr-duda-z-wizyta-na-ukrainie/

Uroczystości Sierpniowe 2022

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z obchodami:

42 rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”,
34 rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 r.,

informuje, że planowane są następujące uroczystości – zobacz więcej tutaj: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystosci-sierpniowe-2022/

Apel o wpłaty na Fundusz Stypendialny – XX edycja

Przed nami rozstrzygnięcie dwudziestej, jubileuszowej edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca. Aktualny wniosek i Regulamin Funduszu – w załączeniu). Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W międzyczasie, w 2010 roku, zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-o-wplaty-na-fundusz-stypendialny-xx-edycja/

Poradnik urlopowicza 2022

Ciekawy artykuł na temat urlopu,prawa pracy itp – całość dostępna pod adresem: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/poradnik-urlopowicza-2022/

ZUS przypomina: dlaczego kapitał początkowy jest tak ważny?

Kapitał początkowy to nic innego jak nasza historia ubezpieczeniowa sprzed 1999 r. Stanowi on istotną część przyszłej emerytury. 

Więcej na ten temat w artykule dostępnym tutaj: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zus-przypomina-dlaczego-kapital-poczatkowy-jest-tak-wazny/

Górnicy z „Solidarności”: Zmniejszenie wydobycia, odchodzenie od węgla? Kraj potrzebuje węgla!

Dalej wiemy, że niewiele wiemy – skomentował przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz spotkanie górniczych związków z premierem Mateuszem Morawieckim.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gornicy-z-solidarnosci-zmniejszenie-wydobycia-odchodzenie-od-wegla-kraj-potrzebuje-wegla/

Sprawdźmy ile zgromadziliśmy w ZUS i jaka może być nasza emerytura

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył udostępnianie Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU). Stan konta można sprawdzić wyłącznie na własnym profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sprawdzmy-ile-zgromadzilismy-w-zus-i-jaka-moze-byc-nasza-emerytura/

42 rocznica strajków lubelskich o upodmiotowienie człowieka pracy

W Lublinie w niedziele 24 lipca br. odbyły się główne obchody upamiętniające 42 rocznicę wydarzeń lubelskiego lipca 1980 roku.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/42-rocznica-strajkow-lubelskich-o-upodmiotowienie-czlowieka-pracy/

Regionalne obchody 42. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980

42 lata temu ponad 100 000 pracowników ze 170 zakładów pracy Lubelszczyzny podjęło strajk, który bez rozlewu krwi doprowadził do agonii systemu komunistycznego. Robotnicy pokonali barierę strachu, podpisano też pierwsze w PRL-u porozumienie. W niedzielę, 24 lipca przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych, delegacje służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń oraz związkowcy oddali hołd uczestnikom strajków.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/regionalne_obchody_42._rocznicy_lubelskiego_lipca_1980,5,1996.html

Żądają podwyżek dla wszystkich pracowników

Komisja Zakładowa Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako reprezentatywna organizacja związkowa w Wodach Polskich, wzywa pracodawcę do przyznania wzrostu wynagrodzeń wszystkim pracownikom Wód Polskich.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/zadaja-podwyzek-dla-wszystkich-pracownikow/

Płace rosną wolniej niż inflacja

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł brutto. Z kolei przeciętna płaca, włącznie z wypłatami z zysku, w całym drugim kwartale w 2022 r. wyniosła 6566,15 zł brutto.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/place-rosna-wolniej-niz-inflacja/

Praca w upały – obowiązki pracodawcy

Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/praca-w-upaly-obowiazki-pracodawcy/

Spada bezrobocie

Stopa bezrobocia w Polsce spadła w czerwcu poniżej 5 proc – podał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Więcej na ten temat w artykule: http://solidarnosc.wroc.pl/spada-bezrobocie-2/

Bez porozumienia w sprawie płacy minimalnej

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej, podwyżek dla budżetówki oraz waloryzacji rent i emerytur. „Solidarność” domaga się nie tylko wyższych podwyżek, ale oczekuje również, że jeszcze w tym roku pracownicy budżetówki otrzymają podwyżki, które przy obecnej inflacji pozwolą zachować ich siłę nabywczą.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/bez-porozumienia-w-sprawie-placy-minimalnej/

Członkowie Solidarności tankują bez limitu i z większymi zniżkami

35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowane dla członków Solidarności posiadających związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej. Co ważne, w przeciwieństwie do innych posiadaczy kart lojalnościowych związkowcy tankują bez limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach na stacjach Lotos.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.krakow.pl/czlonkowie-solidarnosci-tankuja-bez-limitu-i-z-wiekszymi-znizkami/

Krajowy Holding Spożywczy jest bardzo ważny dla wsi i Polski

21 lipca w Ministerstwie Aktywów Państwowych została podpisana umowa społeczna pomiędzy przedstawicielami pracowników, Zarządem Krajowej Grupy Spożywczej S.A. a stroną rządową w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników Krajowej Grupy Spożywczej.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=33139

Zmiana wysokości diety

12 lipca w dzienniku ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=33114

Mamy już w Polsce ponad 6 mln emerytów

Od października 2021 r. liczba emerytów, którym świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie spada poniżej 6 mln osób. W maju 2022 r. ZUS wypłacił rekordową do tej pory liczbę emerytur – pieniądze otrzymało 6 049,6 tys. osób. Zdaniem ekspertów, na stałe weszliśmy już na poziom ponad 6 mln świadczeniobiorców. Dane ZUS potwierdzają stopniowy wzrost liczby emerytów oraz wzrost wydatków na emerytury.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,866,mamy-juz-w-polsce-ponad-6-mln-emerytow

Startuje związkowa akcja Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”

W imieniu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie apelujemy do członków NSZZ „Solidarność”, krwiodawców i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się, w ramach sierpniowej akcji, z osobami najbardziej potrzebującymi swoim najcenniejszym darem – własną krwią.

Więcej na ten temat: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/startuje-zwiazkowa-akcja-sierpien-miesiacem-honorowego-krwiodawstwa-nszz-solidarnosc/

Jaka maksymalna temperatura w miejscu pracy?

Tegoroczna fala upałów pokazała, że istnieje pilna konieczność zmian w Kodeksie Pracy, aby zapewnić pracownikom właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach wysokich temperatur powietrza. 27 lipca Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zwróciło się do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg o zainicjowanie takich zmian.

Więcej na ten temat: https://solidarnosckatowice.pl/jaka-maksymalna-temperatura-w-miejscu-pracy/

Zapomniane bieda-domy

Zespół NSZZ „Solidarność” Domów Pomocy Społecznej województwa lubelskiego zorganizował akcję protestacyjna przed siedzibami starostw powiatowych i Urzędu Miasta Lublin w związku z dramatyczna sytuacja pracowników DPS naszego województwa.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zapomniane_bieda-domy,5,1987.html

Świdnicka iskra wolności – 42. rocznica strajków Świdnickiego Lipca

W niedzielę (10 lipca br.) uroczystościami w Świdniku lubelska „Solidarność” rozpoczęła obchody Lubelskiego Lipca 1980.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/swidnicka_iskra_wolnosci_-_42._rocznica_strajkow_swidnickiego_lipca,5,1989.html

BIS – czyli Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności – Gdańsk

Warto zajrzeć na biuletyny przygotowywane przez gdańską Solidarność można pobrać, wydrukować i zamieścić w Twojej gablocie związkowej: https://solidarnosc.gda.pl/biuletyn/

Prasa związkowa – Kurier Mazowsza

Do pobrania pod adresem: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?cat=3

Infoserwis – Solidarność Rzeszów

Infoserwis jest wydawany raz na dwa miesiące – dostępny jest pod adresem: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/aktualnosci/infoserwis/

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

https://solidarnosckatowice.pl/tygodnik-solidarnosc/solidarnosc-2022/embed/#?secret=BrRlm39V70

Materiały Video opublikowane w tym miesiącu:

Oświata zarzuca ministrowi kłamstwo

Rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Monika Ćwiklińska zarzuciła ministrowi edukacji narodowej, że wprowadza w błąd, a mówiąc wprost, kłamie, o rzekomych podwyżkach dla nauczycieli. Według rzeczniczki były to antypracownicze propozycje, na które Związek nie mógł się zgodzić.

Całość wypowiedzi dostępna poniżej:

Zainteresował Ciebie ten artykuł? Chcesz więcej?
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Dzięki zapisaniu się na newsletter 1-2 razy w miesiącu otrzymasz informację o nowych wypisach na tej stronie.

UWAGA – Po zapisaniu się, na adres który podasz poniżej, przyjdzie wiadomość którą należy potwierdzić. Dopiero potwierdzenie tego spowoduje zapis na newsletter.
Jeżeli w ciągu 15 minut nie otrzymasz wiadomości warto też sprawdzić folder SPAM.