Lesław Zachara - p.o. Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy Oddziale w Nowy Sączu