40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Aktualności Sprawy organizacyjne

40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

40 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasnej Górze, która odbyła się 17-18.09 pod hasłem: „Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby wypełniać Twój testament”

W dniu 17 września br. przedstawiciele Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przedstawiciele Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PIP złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Przedstawiciele Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PIP złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Przedstawiciele Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Przedstawiciele Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy złożyli kwiaty przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


18 września o godz. 11:00 na Wałach Jasnogórskich została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef Kupny. Tradycyjnie wypowiedziany został akt zwierzenia Maryi Patronce Robotników.

40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy - msza
40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy – msza

„Historia pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę to lata modlitwy oraz wysiłku i zaangażowania konkretnych ludzi. U jej początków było wielu ludzi wiary, dobrej woli, ale przede wszystkim był charyzmatyczny kapłan, obrońca praw człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko” – powiedział w homilii bp Wiesław Śmigiel.

40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy - procesja z darami
40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy – procesja z darami

Dary ołtarza przekazali: w imieniu kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy – Główny Inspektor Pracy wraz z zastępcą, w imieniu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy – przedstawiciele Prezydium MKK.

40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy - przekazanie darów
40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy – przekazanie darów

Podczas uroczystości, list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Minister Jacek Siewiera. W imieniu Premiera Rady Ministrów głos zabrała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwracając się z jasnogórskiego szczytu do zgromadzonych, powiedział: „Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest bardzo ważnym elementem w działalności związku, bo to realizacja testamentu patrona”. Zapewniał, że „związek, zwłaszcza w tych trudnych czasach, nie ustanie w prowadzeniu dialogu społecznego, by pomagać ludziom pracy” oraz dodał, że „Solidarność otworzyła swoje serca, przyjęliśmy naszych gości z Ukrainy, jak do swojej rodziny, bo na tym polega solidarność”.

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Przeor klasztoru na Jasnej Górze Samuel Pacholski witając przybyłych pielgrzymów, powiedział: „Kochani Bracia i Siostry, ludzie ciężkiej fizycznej pracy, jesteście tutaj dzisiaj, bo chcecie być wierni przesłaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, który przyprowadził was pierwszy raz w 1983 roku po smutnym czasie stanu wojennego i drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Przywiódł was przed oblicze Maryi, bo doskonale wiedział, że aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać, trzeba być blisko serca matki, która stała pod krzyżem swojego syna. Trzeba uchwycić się tej, która potrafiła wybaczyć oprawcom i zachować do końca wiarę w zwycięstwo dobra, miłości i życia.”

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

W pielgrzymce uczestniczyła również rodzina ks. Jerzego Popiełuszki. Na Jasnej Górze, obecne były relikwie błogosławionego ks. Jerzego, obraz Matki Bożej Robotników i mała replika nowohuckiego krzyża, które peregrynują po Polsce.

40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy


Organizatorzy tegorocznej pielgrzymki to: Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Region Toruńsko-Wrocławski NSZZ „Solidarność” i Region Częstochowski NSZZ „Solidarność”.

40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

W tych dniach przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP, zorganizowano mobilną strefę „Zdrowe życie”. W ramach akcji zaplanowano działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych, a także wykonanie specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich.
Pierwszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy w 1983 roku zorganizował ks. Jerzy Popiełuszko dla robotników Huty Warszawa. Już w kolejnym roku do Częstochowy przybyli pracownicy z całej Polski. Ówcześni uczestnicy modlili się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników. Elementy te nadal są obecne.

Każdego roku we wspólnej modlitwie biorą udział przedstawiciele rządu. Obecnie Pielgrzymka ma charakter ogólnopolski.

Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku