Aktualności

Złożenie kwiatów na grobie śp. R Giedrojcia

W przeddzień trzeciej rocznicy śmierci Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia delegacja pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożyła wieńce i zapaliła znicze na jego grobie.

W imieniu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka kwiaty na grobie w Słupsku złożył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Dzastwa.

W imieniu pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku kwiaty złożył Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywiński z zastępcami oraz pracownicy Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku z przedstawicielami Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” działającego w PIP.

W skromnej uroczystości uczestniczyła również wdowa po śp. Romanie Giedrojciu – Ewa Giedrojć wraz z córką.

Marcin Ląkocy
Marcin Ląkocy - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Gdańsku