Aktualności Historia

Przed sierpniem był lipiec

Przed sierpniem był lipiec – Strajki lubelskie 1980, Lubelski Lipiec, Świdnicki Lipiec – fala strajków i protestów pracowniczych, które w dniach 8-24 lipca 1980 objęły ponad 150 zakładów pracy na Lubelszczyźnie, z czego 91 w Lublinie. Pracownicy domagali się cofnięcia podwyżek cen artykułów żywnościowych, podwyżek płac, poprawy warunków pracy oraz w kilku przypadkach niezależności działania związków zawodowych. W WSK Świdnik i w FSC Lublin protesty zakończyły się pisemnymi porozumieniami robotników z władzami. Protesty określane mianem Lubelskiego Lipca 1980 otworzyły drogę do lepiej przygotowanych i przeprowadzonych strajków sierpniowych na Wybrzeżu.

Lubelski Lipiec, Świdnicki Lipiec

Na stronie http://teatrnn.pl/lubelskilipiec można znaleźć wiele ciekawych zdjęć, wspomnień i informacji. Oto jeden z artykułów opisujących te dni:

W dniach 8-25 lipca 1980 roku przez Lublin i region przeszła potężna fala strajków, zapoczątkowana strajkiem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. W samym Lublinie największymi zakładami, które zastrajkowały, były: Fabryka Samochodów Ciężarowych, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, Lokomotywownia PKP, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”.

Mimo skali tych wydarzeń w miejscowej ani w centralnej prasie nie było o tym ani słowa. Najwięcej  można było dowiedzieć się o tym, co się dzieje z wiadomości podanych przez Radio Wolna Europa. Symbolem Lubelskiego Lipca ’80 stał się strajk kolejarzy. Legenda mówi o przyspawanej do torów lokomotywie.

Dowodem na powagę sytuacji był rozwieszany na całym mieście „Apel do mieszkańców Lublina” o „zachowanie rozwagi i spokoju” oraz podjęcie pracy. Czegoś takiego wcześniej nie było. Pokazywało to, że władza traci kontrolę nad społeczeństwem. Wydarzenia w Lublinie dały wiarę ludziom we własną siłę, pokazały też głęboką alienację władzy od społeczeństwa. Chodząc wtedy po Lublinie czuło się atmosferę niepokoju, ale też sympatii dla strajkujących. Tak w zatomizowanym społeczeństwie tworzyły się między ludźmi nowe więzi. Zwieńczeniem tego stało się powstanie „Solidarności” w Gdańsku.

Tomasz Pietrasiewicz

40 rocznica Lubelskiego Lipca ’80

Z okazji 40 rocznicy wydarzeń lipcowych na stronie miasta Lublina ukazała się specjalna zakładka:

https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/kluczowe-projekty-promocyjne/czterdziesta-rocznica-lubelskiego-lipca-80/

Z powyższej strony pochodzą też zdjęcia zamieszone poniżej:

Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku