Kwiecień 2023
Aktualności

Kwiecień 2023 – podsumowanie miesiąca

Kwiecień 2023 – podsumowanie miesiąca – kwiecień obfitował w kolejne wybuchające afery, powszednieje już wojna na Ukrainie, a inflacja coraz bardziej jest widoczna przy zakupach.

Wzrost pozytywnych opinii o NSZZ „Solidarność”

Z najnowszego Komunikatu CBOS pt. „Oceny działalności instytucji publicznych w marcu” możemy dowiedzieć się, jak Polacy oceniają działalność takich instytucji jak parlament, prezydent, władze samorządowe, sądy i prokuratura, policja, wojsko, ZUS, NFZ oraz szereg innych. Ocenie zostały poddane również związki zawodowe. Z zadowoleniem możemy przyjąć, że obecnie funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” jest lepiej odbierane niż przed sześcioma miesiącami. 

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2023/04/13/wzrost-pozytywnych-opinii-o-nszz-solidarnosc/

Nowelizacja kodeksu pracy – umowy o pracę i urlopy

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 4 kwietnia 2023 r. (poz. 641). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r. To już druga w tym roku obszerna nowelizacja kodeksu pracy. Chodzi o implementację dwóch dyrektyw – jednej z dnia 20 czerwca 2019 r. (2019/1152) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej; drugiej – także z dnia 20 czerwca 2019 r. (2019/1158) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, uchylająca dyrektywę 2010/18/UE.

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2023/04/13/nowelizacja-kodeksu-pracy-umowy-o-prace-i-urlopy/

Wolne Związki Zawodowe – wyzwanie rzucone fikcji PRL

Wolne Związki Zawodowe, proletariacka organizacja, wsparta przez kilku inteligentów, stała się zalążkiem NSZZ „Solidarność”. WZZ-ty powstały na Śląsku w lutym 1978 roku w czasie, gdy na Kremlu rządził Leonid Breżniew, a posiedzeniom KC PZPR przewodził I sekretarz partii Edward Gierek; w Konstytucji PRL widniał zapis o „republice ludu pracującego”, w której władzę sprawuje „lud pracujący miast i wsi”. Narodziła się wolna od wpływów partii i rządu idea związkowa, jako ruchu wolnościowego, a po powstaniu NSZZ „Solidarność” – chrześcijańskiego.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-zwiazki-zawodowe-wyzwanie-rzucone-fikcji-prl/

GUS podał nowe dane o inflacji. Wieści są dobre

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku o 14,7%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% – poinformował w piątek, 28 kwietnia GUS.

Źródło danych: GUS
Źródło danych: GUS

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gus-podal-nowe-dane-o-inflacji/

Przewodniczący „Solidarności” w Polsacie

Piotr Duda stwierdził, że “inflacja dała się we znaki społeczeństwu”, ale “tam gdzie w zakładach pracy jest związek zawodowy Solidarność, to podwyżki są na tyle skuteczne, że w jakimś stopniu, nie w 100 proc., ale rekompensują tę inflację”. 

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przewodniczacy-solidarnosci-w-polsacie/

26 kwietnia 1986 r. zaświeciła Gwiazda Piołun…

26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu reaktora w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W wyniku przegrzania rdzenia podczas błędnie przeprowadzanego eksperymentu, doszło do wybuchu wodoru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Radioaktywny pył został wyrzucony do atmosfery.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/gwiazda-piolun-35-lat-po-tragedii/

PIP podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi w zakresie ochrony pracy

Mając na względzie konieczność zapewnienia skutecznej ochrony stosunku pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz uznając, że dobra współpraca pomiędzy stronami opiera się na stałej wymianie informacji i opinii, a także dostrzegając wyzwania współczesnego rynku pracy, wynikające zwłaszcza z nowych form zatrudnienia, strony uznają potrzebę kontynuowania wszechstronnej współpracy w zakresie ochrony pracy – czytamy w porozumieniu, które 24 kwietnia br. podpisała Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z przedstawicielami trzech związków zawodowych.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pip-podpisala-porozumienie-ze-zwiazkami-zawodowymi-w-zakresie-ochrony-pracy/

Śmieciowe umowy, śmieciowe rozwiązania

Czy państwo skutecznie walczy z umowami cywilnoprawnymi zastępującymi umowę o pracę? Takie było hasło przewodnie dorocznej konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. W ośrodku naukowym Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu z różnych aspektów to zagadnienie omawiali przewodniczący ZR Kazimierz Kimso, zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Minkowski oraz reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy Aleksandra Stachura-Krzyształowicz.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/smieciowe-umowy-smieciowe-rozwiazania/

Wizerunek działacza

W środę 19 kwietnia zakończyło się dwudniowe szkolenie, którego celem było świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego oraz nabycie umiejętności publicznych wystąpień.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/wizerunek-dzialacza/

Strajk 1988 roku w Hucie im. Lenina z perspektywy 35 lat.

25 kwietnia odbyła się w Krakowie, w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Solidarność i opór społeczny w PRL 1956–1989”, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Strajk 1988 roku w Hucie im. Lenina z perspektywy 35 lat”.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.krakow.pl/strajk-1988-roku-w-hucie-im-lenina-z-perspektywy-35-lat/

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się 27 kwietnia uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” pod hasłem „ Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”. W trakcie sesji ROP przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prezentowali materiał „Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” – opisujący najnowsze tendencje w środowisku pracy.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=35316

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące m.in. work-life balance

Od 26 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Implementuje ona do polskiego systemu prawnego postanowienia dwóch dyrektyw.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=35274

BIS – czyli Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności – Gdańsk

Warto zajrzeć na biuletyny przygotowywane przez gdańską Solidarność można pobrać, wydrukować i zamieścić w Twojej gablocie związkowej: https://solidarnosc.gda.pl/biuletyn/

Prasa związkowa – Kurier Mazowsza

Do pobrania pod adresem: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?cat=3

Infoserwis – Solidarność Rzeszów

Infoserwis jest wydawany raz na dwa miesiące – dostępny jest pod adresem: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/aktualnosci/infoserwis/

Solidarność Małopolska

Miesięcznik Solidarności małopolskiej do pobrania:

http://solidarnosc.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/03/serwis1-2_2023strona-2.pdf

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

Materiały Video opublikowane w tym miesiącu:

Zainteresował Ciebie ten artykuł? Chcesz więcej?
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Dzięki zapisaniu się na newsletter 1-2 razy w miesiącu otrzymasz informację o nowych wypisach na tej stronie.

UWAGA – Po zapisaniu się, na adres który podasz poniżej, przyjdzie wiadomość którą należy potwierdzić. Dopiero potwierdzenie tego spowoduje zapis na newsletter.
Jeżeli w ciągu 15 minut nie otrzymasz wiadomości warto też sprawdzić folder SPAM.