Aktualności Sprawy organizacyjne

Informacja o Zespole ds. Zarządzenia 28/20 GIP – specjalizacje ip.

Informuję, że w dniu 24.11.2021 r. w Państwowej Inspekcji Pracy powołano Zespół w celu przeprowadzenia analizy Zarządzenia 28/20 Głównego Inspektora Pracy z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad uzyskiwania tytułu specjalisty i głównego specjalisty przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących czynności kontrolne, zatrudnionych na stanowiskach starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty.

W składzie Zespołu znajdują się przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych tj. NSZZ Solidarność Państwowej Inspekcji Pracy – Lidia Marciniak oraz Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – Renata Pięta.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 8 grudnia 2021 r. Na posiedzeniu dokonano wstępnej analizy Zarządzenia 28/20 GIP z dnia 4 września 2020 r. Ustalono, że członkowie Zespołu prześlą, w terminie do 31 grudnia 2021 roku, propozycje/rekomendacje funkcjonowania Zarządzenia, w zakresie zasad i procedur uzyskiwania tytułu specjalisty i głównego specjalisty. Kolejne posiedzenie jest planowane w połowie stycznia 2022 r.

Tomasz Abramczyk Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność ” przy PIP

Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku