Sprawy organizacyjne

Informacja o zespole d/s wynagrodzeń

Informuję, że w Państwowej Inspekcji Pracy powołano Zespół d/s oceny funkcjonowania Regulaminu Wynagradzania Państwowej Inspekcji Pracy, w którym znajdują się również przedstawiciele związków zawodowych, tj. NSZZ Solidarność Państwowej Inspekcji Pracy – Łukasz Paroń oraz Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy – Karol Żbikowski. Celem prac Zespołu jest aktualizacja zasad wynagradzania Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, a także uproszczenie reguł wynagradzania poprzez zmniejszenie ilości składników wynagrodzenia za pracę inspektorów pracy i dostosowania reguł wynagradzania do aktualnych warunków wykonywania pracy. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 09 grudnia 2021 r. Kolejne posiedzenie jest planowane na II połowę stycznia 2022 r. Planowane zakończenie prac Zespołu przewidywane jest na marzec/kwiecień 2022 r.  

Tomasz Abramczyk Przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność ” przy PIP

Tomasz Abramczyk
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Pracy - Przewodniczący związku