Mariusz Uziębło - Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy OIP w Szczecinie