4 rocznica śmierci Romana Giedrojcia
Aktualności

4 rocznica śmierci Romana Giedrojcia

W dniu 27 sierpnia 2021 roku w Słupsku w 4 rocznicę śmierci śp. Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy w latach 2016-2017. W imieniu  Głównego Inspektora Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko wieniec na grobie złożył Paweł Grabowski p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

4 rocznica śmierci Romana Giedrojcia
4 rocznica śmierci Romana Giedrojcia

Wiązanki kwiatów złożyli również: wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OIP Gdańsk i Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” przy Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jureń oraz Anna Boba kierownik Oddziału PIP w Słupsku.

4 rocznica śmierci Romana Giedrojcia
4 rocznica śmierci Romana Giedrojcia