Zjazd Delegatów MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP
Aktualności Sprawy organizacyjne

Zjazd Delegatów MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP

W dniach 24-26 września 2023 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy.

W wyniku wyborów wyłoniono Prezydium MKK na kadencję 2023-2028, w następującym składzie:

Katarzyna Bzdura – Przewodnicząca

Lidia Marciniak – Zastępca Przewodniczącej

Marek Choczaj – Zastępca Przewodniczącej

Joanna Płochocka – Sekretarz

Tomasz Pietrucha – Skarbnik

Ewa Sulkowska – Członek

Marcin Spychała – Członek

W ramach Zjazdu odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy Katarzyną Łażewską-Hrycko oraz Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Małgorzatą Dziemińską, na którym poruszono problemy związane z funkcjonowaniem Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem podjętych i planowanych działań w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników PIP.

Gościem Zjazdu był również Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” – Członek Rady Ochrony Pracy Kazimierz Kimso, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na konieczność stałej współpracy Regionów NSZZ „Solidarność” z poszczególnymi Organizacjami Zakładowymi Związku działającymi w jednostkach organizacyjnych PIP.