2022 kwiecień - Podsumowanie miesiąca
Aktualności

Podsumowanie miesiąca – kwiecień 2022

Kwiecień 2022 roku obfitował w wiele wydarzeń związanych z sprawami wewnętrznymi Polski jak i zmianami związanymi z sytuacją na Ukrainie.

„Solidarność” o nowelizacji Nowego Ładu: Pełne składki zdrowotne dalej na barkach pracowników

Prezydium Komisji Krajowej pomimo licznych uwag krytycznych, pozytywnie ocenia zmiany w Polskim Ładzie. Obniżenie pierwszego progu podatkowego z 17 na 12 proc., likwidacja trudnej do zastosowania ulgi dla klasy średniej i przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci zasługują na zdecydowaną pozytywną ocenę. Niestety zmiany znowu komplikują system różnicując podatników na osoby fizyczne i te prowadzące działalność gospodarczą a pozytywne efekty obniżenia podatków nie są proporcjonalne dla wszystkich.

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2022/04/08/solidarnosc-o-nowelizacji-nowego-ladu-pelne-skladki-zdrowotne-dalej-na-barkach-pracownikow/

Prezydium KK: potrzebna jest głęboka rewizja polityki klimatycznej UE

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. przedstawiło uwagi do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „W kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski model wzrostu”.

Więcej na ten temat: https://solidarnoscbydgoszcz.pl/2022/04/27/prezydium-kk-potrzebna-jest-gleboka-rewizja-polityki-klimatycznej-ue/

W maju czeka nas paraliż na kolei: strajk w POLREGIO, mediacje w PKP CARGO

Nad polską koleją – PKP CARGO i POLREGIO, unosi się widmo strajku. Związkowcy z PKP CARGO SA, największego towarowego kolejowego przewoźnika w kraju i drugiego w Unii Europejskiej, spotkali się 27 kwietnia br. z prezesem spółki i podpisali protokół rozbieżności. Zaczyna się etap mediacji. W spółce kolejowej POLREGIO 16 maja br. nie wyjadą pociągi – będzie strajk.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-maju-czeka-nas-paraliz-na-kolei-strajk-w-polregio-mediacje-w-pkp-cargo/

Wolne Związki Zawodowe – wyzwanie rzucone fikcji PRL

Wolne Związki Zawodowe, proletariacka organizacja, wsparta przez kilku inteligentów, stała się zalążkiem NSZZ „Solidarność”. WZZ-ty powstały w lutym 1978 roku, gdy na Kremlu rządził Leonid Breżniew, a posiedzeniom KC PZPR przewodził I sekretarz partii Edward Gierek, w konstytucji widniał zapis o „republice ludu pracującego”, w której władzę sprawuje „lud pracujący miast i wsi”.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-zwiazki-zawodowe-wyzwanie-rzucone-fikcji-prl/

Praca tworzy wspólnotę

Praca zdalna wybawieniem czy utrapieniem? Konsekwencje stosowania nowych form zatrudnienia. Pod takim hasłem odbyła się we wrocławskiej siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy konferencja zorganizowana przez Komisję Krajową, Region Dolny Śląsk i PIP. O tym, że kwestia ochrony pracy jest dla Związku priorytetowym zadaniem mówił otwierając konferencję przewodniczący Piotr Duda.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/praca-tworzy-wspolnote/

Uroczysta sesja ROP

W Sali Kolumnowej Sejmu we wtorek 26 kwietnia odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/uroczysta-sesja-rop/

Obchody Zbrodni Katyńskiej

82 lata temu, prawie 22 tysiące polskich jeńców zostało wywiezionych i rozstrzelanych w Katyniu na rozkaz Józefa Stalina.
Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku dzień 13 kwietnia ustanowiony został Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.wroc.pl/obchody-zbrodni-katynskiej/

Prokremlowska centrala FNPR ogłosiła bojkot Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych

Globalny ruch związkowy, mimo że wojna na Ukrainie trwa od półtora miesiąca, nadal nie podjął jednoznacznych decyzji wobec proputinowskiej organizacji związkowej – FNPR. Dzieje się tak mimo jej poparcia dla działań wojennych, prowadzonych na Ukrainie przez Rosję i stale powtarzanej, także na spotkaniach organów MKZZ, rosyjskiej propagandy wojennej.

Więcej na ten temat: https://www.tysol.pl/a82267-Prokremlowska-centrala-FNPR-oglosila-bojkot-Miedzynarodowej-Konfederacji-Zwiazkow-Zawodowych

Petycja w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Stokrotce

W związku z coraz większym obciążeniem pracą Pracowników marketów i supermarketów, będącym wynikiem ograniczenia zatrudnienia, zwracamy się do Państwa z apelem o podpisanie petycji w tej sprawie do Zarządu Spółki.

Więcej na ten temat: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=32545

Dzień Bezpieczeństwa w Pracy

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Z tego względu Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 27 kwietnia 2022 roku zorganizowali seminarium, by promować i poszerzać wiedzę o bhp, również w kontekście pandemii COVID-19.

Więcej na ten temat + fotorelacja: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,834,dzien-bezpieczenstwa-w-pracy

Średnie trwanie życia Polaków znowu krótsze

Z danych GUS wynika, że pandemia znów skróciła średnie trwanie życia Polaków – tym razem o 8 miesięcy. Jeśli ubezpieczony zgromadził 400 000 zł kapitału, a przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, to na starych zasadach uzyska 1 957,91 zł świadczenia, a na nowych zasadach – 2 038,74 zł, czyli o około 80 zł więcej, jeśli złoży wniosek o emeryturę po 1 kwietnia 2022 r., już według nowych tablic.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,832,srednie-trwanie-zycia-polakow-znowu-krotsze

„Nowy Dom – Новий дім” pod patronatem honorowym NSZZ „Solidarność”

Kampania „Nowy Dom” jest projektem edukacyjno-informacyjnym skierowanym do uchodźców z Ukrainy, który ma im pomóc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości po przybyciu do Polski. Główny nacisk kładziemy na sprawy pracownicze, prawa pracownika.

Strona kampanii: https://solidarity.com.ua/

Brak decyzyjności i zaniechania wobec pracowników kultury

Organizacje zakładowe NSZZ Solidarność oraz inne związki zawodowe działające wspólnie w ponadzakładowym porozumieniu na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników kultury, zdecydowały, że ich przedstawiciele nie wezmą udziału w naradzie koordynacyjnej „Podkarpacka Kultura w okresie przełomu”, organizowanej przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Więcej na ten temat: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/brak-decyzyjnosci-i-zaniechania-wobec-pracownikow-kultury/

Wpisy na Twitterze ważniejsze od ustawy

Okazuje się, że w Polsce ważniejsze od ustaw są wpisy na Twitterze – mówi Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”. W stanowisku skierowanym do minister Marleny Maląg, związkowcy wskazują, że od dwóch miesięcy w województwach graniczących z Ukrainą pracownicy sklepów pracują w niedziele, choć zgodnie z prawem sklepy powinny być zamknięte.

27 lutego, tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała za pośrednictwem Twittera o otwarcie sklepów w niedziele w województwie lubelskim i podkarpackim, powołując się na stan wyższej konieczności. Jednocześnie szefowa resortu rodziny zapowiedziała, że w porozumieniu w Państwową Inspekcją Pracy przygotuje odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie. – Sklepy oczywiście odpowiedziały pozytywnie na apel pani minister i otworzyły się w niedziele. Warto tutaj nadmienić, że chodzi nie tylko o sklepy z żywnością czy innymi artykułami pierwszej potrzeby, które mogły być niezbędne dla uchodźców masowo przekraczających granicę.

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/wpisy_na_twitterze_wazniesze_od_ustawy,5,1963.html

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” – ZAPISY!

Już za chwilę wystartuje 29. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”. Właśnie rozpoczęliśmy zapisy do wszystkich kategorii biegowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu datasport.pl, które zakończą się 2 czerwca br.!

Więcej na ten temat: http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/bieg_solidarnosci____lubelski_lipiec_1980________zapisy_,5,1961.html

Legalne zatrudnienie dla obywateli Ukrainy

Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła stronę informacyjną dla obywateli Ukrainy, zawierającą aktualne przepisy dotyczące legalnego zatrudnienia: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce

Konkurs PIP-u

Jak co roku, Państwowa Inspekcja Pracy organizuje konkurs na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. Kandydatów można zgłaszać do 15 maja.

Więcej na ten temat: https://solidarnosc.szczecin.pl/?p=2416

IBIS – czyli Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności – Gdańsk

Warto zajrzeć na biuletyny przygotowywane przez gdańską Solidarność można pobrać, wydrukować i zamieścić w Twojej gablocie związkowej: https://solidarnosc.gda.pl/biuletyn/

Prasa związkowa – Kurier Mazowsza

Do pobrania pod adresem: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?cat=3

Infoserwis – Solidarność Rzeszów

Infoserwis jest wydawany raz na dwa miesiące – dostępny jest pod adresem: https://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/aktualnosci/infoserwis/

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

https://solidarnosckatowice.pl/tygodnik-solidarnosc/solidarnosc-2022/embed/#?secret=BrRlm39V70

Materiały Video opublikowane w tym miesiącu: