Tomasz Jakubowski - Przewodniczący Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność ” przy OIP w Rzeszowie