Łukasz Paroń - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowe NSZZ “Solidarność” przy OIP w Wrocławiu